Innsikt

Våre forskere jobber med masse viktige og artige ting. Her forteller de selv om hva de holder på med - og hva de mener i ulike saker.

Bergvarme webinar oversikt
24. nov. 2021

Om bergvarme og varmepumpens rolle i det grønne skiftet – belyst med noen gode norske innovative eksempler

Denne artikkelen oppsummerer webinaret "Bergvarme og varmepumper – erfaringsutveksling fra energianlegg" holdt den 17. november, 2021.

Norce bergen liten
26. mar. 2021

Klimarisiko i byene

03. mar. 2021

Norske fiskere viser vei i klimatilpasning og omstilling

Norske fiskere viser vei i klimatilpasning og omstilling

Fjordlandskap
03. mar. 2021

Fjordforvaltning på agendaen

18. feb. 2021

Ikke alle barn har et godt fritidstilbud

Det er betydelig ulikhet mellom hvor mye ulike ungdomsgrupper deltar i organiserte fritidsaktiviteter som idrett, korps og speider. Foreldrenes økonomiske og sosiale bakgrunn er en del av forklaringen.

Skjermbilde NRK Dagsrevyen 20191001
11. feb. 2021

Vindkraft, rein og urfolk

02. feb. 2021

Forskning forklart på under fem minutter

19. nov. 2020

Er mangfold og inkludering tomme ord?

De siste månedene er rasisme satt på den offentlige agenda. Demonstrasjonene som startet i USA etter at afrikansk-amerikanske George Floyd døde etter en brutal pågripelse av politiet, spredte seg til hele verden. Diskusjoner om hverdagsrasisme og strukturell rasisme går også i Norge, og mange tar oppgjør med egne bevisste og ubevisste holdninger.

Digital fish figure
30. okt. 2020

Nytt samarbeid mellom NORCE, Stiim Aqua Cluster og Blue Planet

SVALBARD 128
22. okt. 2020

Svalbard som mulighetenes land og hav