Innsikt

Forskning forklart på under fem minutter

Sist oppdatert: 3. feb. 2021

Å formidle forskning på en levende måte kan være en utfordring. Forskningen bærer ofte preg av å være nøktern med en rekke forbehold – noe som er lite forenelig med levende historiefortelling. Forskerne ved RKBU-Vest tok likevel utfordringen; formidle deres kunnskap og engasjement som en fortelling på under fem minutter, gjøre det personlig, levende og visuelt. Resultatet er disse flotte digitale fortellingene.

Rus og skoleprestasjoner - Ove Heradstveit

Rus og ungdom - Ove Heradstveit

Lys og mørke - Mari Hysing

Søvn og skolekarakterer henger sammen - Børge Sivertsen

Hjelperne - Marit Larsen

Noen følelser er vanskelige - Bente Storm Haugland

Et skritt av gangen - Bente Storm Haugland

Prosjekt Perfekt - Liv Sand

Ungsesprosjektet - Tormod Bøe

Fødselsnummer, et verktøy for forskning - Tormod Bøe.

Epidemiologi - Hilde Sakariassen

Aktuelt

03. mar. 2021

Norske fiskere viser vei i klimatilpasning og omstilling

Norske fiskere viser vei i klimatilpasning og omstilling

Fjordlandskap
03. mar. 2021

Fjordforvaltning på agendaen

18. feb. 2021

Ikke alle barn har et godt fritidstilbud

Det er betydelig ulikhet mellom hvor mye ulike ungdomsgrupper deltar i organiserte fritidsaktiviteter som idrett, korps og speider. Foreldrenes økonomiske og sosiale bakgrunn er en del av forklaringen.

Skjermbilde NRK Dagsrevyen 20191001
11. feb. 2021

Vindkraft, rein og urfolk

19. nov. 2020

Er mangfold og inkludering tomme ord?

De siste månedene er rasisme satt på den offentlige agenda. Demonstrasjonene som startet i USA etter at afrikansk-amerikanske George Floyd døde etter en brutal pågripelse av politiet, spredte seg til hele verden. Diskusjoner om hverdagsrasisme og strukturell rasisme går også i Norge, og mange tar oppgjør med egne bevisste og ubevisste holdninger.