Innsikt

Forskning forklart på under fem minutter

Sist oppdatert: 3. feb. 2021

Å formidle forskning på en levende måte kan være en utfordring. Forskningen bærer ofte preg av å være nøktern med en rekke forbehold – noe som er lite forenelig med levende historiefortelling. Forskerne ved RKBU-Vest tok likevel utfordringen; formidle deres kunnskap og engasjement som en fortelling på under fem minutter, gjøre det personlig, levende og visuelt. Resultatet er disse flotte digitale fortellingene.

Rus og skoleprestasjoner - Ove Heradstveit

Rus og ungdom - Ove Heradstveit

Lys og mørke - Mari Hysing

Søvn og skolekarakterer henger sammen - Børge Sivertsen

Hjelperne - Marit Larsen

Noen følelser er vanskelige - Bente Storm Haugland

Et skritt av gangen - Bente Storm Haugland

Prosjekt Perfekt - Liv Sand

Ungsesprosjektet - Tormod Bøe

Fødselsnummer, et verktøy for forskning - Tormod Bøe.

Epidemiologi - Hilde Sakariassen

Aktuelt

Einar Leknes
03. jan. 2022

Byutvikling: Et paradigmeskifte i byplanleggingen?

Volruss zoom meeting5
06. des. 2021

Formidling fra prosjektet om frivillig sektor i Murmansk, Russland

Webinar Bilde Havøysund
06. des. 2021

Formidling av resultater om samisk entreprenørskap

Bergvarme webinar oversikt
24. nov. 2021

Om bergvarme og varmepumpens rolle i det grønne skiftet – belyst med noen gode norske innovative eksempler

Trine og Lars
22. nov. 2021

Trygge materialer?