Innsikt

Formidling fra prosjektet om frivillig sektor i Murmansk, Russland

I 2021 har vi hatt stort fokus på publiseringer da også dette året har vært preget av utfordringer med grensekryssende datainnsamling og møter med russiske samarbeidsparter

Sist oppdatert: 7. des. 2021
Publisert 6. des. 2021

Hvordan har frivillig sektor i vår russiske naboregion Murmansk tilpasset seg nye politiske rammebetingelser for å bistå sårbare grupper i samfunnet? Vårt forskningsprosjekt er blitt preget av koronarestriksjoner som har gjort det umulig for NORCE-forskerne å reise til Russland og foreta datainnsamling. Heldigvis har vi gode samarbeidsparter ved Kola Science Centre som har fått til mer enn vi kunne håpe på, og og ved utallige zoom-møter har vi sammen klart å få formidlet resultater i ulike typer publikasjoner.

Det politiske samarbeidet mellom Norge og Russland kan betegnes som kjørlig, og med ny regjering er det håp om at 6. desember 2021 hadde vi kronikk i Dagsavisen med tittelen Samarbeid i en vanskelig tid. Se under for fil i PDF.

18. november 2021 kom endelig boka Stories of Change and Sustainability in the Arctic, utgitt på Routledge forlag. Her har vi et kapittel som er basert på våre erfaringer med å jobbe i et grenseoverskridende forskningprosjekt i koronaens tid. Tittelen på kapittelet vårt er: Overcomming isolation in the Arctic during COVID-19 times through new ways of co-writing.

Vi har en artikkel i Qualitative Social Research, publisert i mars 2021. Adapting to the unpredictable: The Story of a Norwegian-Russian study of NGOs

Våre russiske samarbeidsparter har også publiert i et populærvitenskapelig tidsskrift Naked Science

Kronikk i Dagsavisen
Overcoming isolation in the Arctic during COVID-19 times through new ways of co-writing

Aktuelt

Einar Leknes
03. jan. 2022

Byutvikling: Et paradigmeskifte i byplanleggingen?

Webinar Bilde Havøysund
06. des. 2021

Formidling av resultater om samisk entreprenørskap

Bergvarme webinar oversikt
24. nov. 2021

Om bergvarme og varmepumpens rolle i det grønne skiftet – belyst med noen gode norske innovative eksempler

Trine og Lars
22. nov. 2021

Trygge materialer?

Sykepleier COLOURBOX29074762
27. sep. 2021

Er det mulig å tenke nytt rundt rekruttering av nyutdannede sykepleiere?