Innsikt

DAPPER v.0.9 har nettopp blitt utgitt

DAPPER er en open-source Python pakke for benchmarking av metoder i data assimilering (DA) med formål å gi eksperimentell støtte i utviklingen av nye algoritmer.

Sist oppdatert: 2. jul. 2019
Publisert 2. jul. 2019
DAPPER

Den reproduserer velkjente numeriske resultatene fra litteraturen, hvilket gir god kvalitetssikring.

DAPPER er utviklet ved NORCE av Patrick N. Raanes (tidligere på Nansensenteret) under DIGIRES prosjektet.

Aktuelt

01. nov. 2019

CASS - Centre for Arctic Sustainable Societies

Senteret skal bidra med kunnskap for utvikling av bærekraftige samfunn i Arktis.

Trond Dokken Klima Paraply
18. okt. 2019

Jantelov og skam – slutt med det!

NORCE LNLYR High Res 01
17. sep. 2019

Verdens første passasjerfly for miljøovervåking er norsk

28. jun. 2019

Mer innovasjon er mulig

Nord-Norge kommer dårlig ut i tildelingen av offentlige innovasjonsmidler. Hvordan kan vi snu dette?

20. mai 2019

NORCE i FoU-partnerskap for "Gloppen- modellen" - ein utdanningsmodell for framtida.