Innsikt

DAPPER v.0.9 har nettopp blitt utgitt

DAPPER er en open-source Python pakke for benchmarking av metoder i data assimilering (DA) med formål å gi eksperimentell støtte i utviklingen av nye algoritmer.

Sist oppdatert: 2. jul. 2019
Publisert 2. jul. 2019
DAPPER

Den reproduserer velkjente numeriske resultatene fra litteraturen, hvilket gir god kvalitetssikring.

DAPPER er utviklet ved NORCE av Patrick N. Raanes (tidligere på Nansensenteret) under DIGIRES prosjektet.

Aktuelt

L63
15. mai 2020

Data assimilation in the cloud