Innsikt

Våre forskere jobber med masse viktige og artige ting. Her forteller de selv om hva de holder på med - og hva de mener i ulike saker.

Urban mikroplast bilder
12. mai 2021

Finner store mengder mikroplast i bymiljøet

Mikroplast finnes i betydelige mengder både i kostemasser og sandfangskummer i Bergen, dette er kilder som hittil har vært viet liten oppmerksomhet. Resultatene fra det banebrytende prosjektet Urban Mikroplast er blant de første av sitt slag, og viser tydelig forurensning av mikroplast i bymiljøet.

Hydrogen underground storage
10. mai 2021

Veien mot en bærekraftig fremtid: Hydrogenlagring under bakken

Photo 1587391028604 b370121a40f6
23. apr. 2021

Norge bryter internasjonal standard for havvern

1 AD5 C668 B191 4 F63 A0 CC 53 F1 D4 E9487 F
20. apr. 2021

Samarbeid om bedre værvarsler

Norce bergen liten
26. mar. 2021

Klimarisiko i byene

03. mar. 2021

Norske fiskere viser vei i klimatilpasning og omstilling

Norske fiskere viser vei i klimatilpasning og omstilling

Fjordlandskap
03. mar. 2021

Fjordforvaltning på agendaen

18. feb. 2021

Ikke alle barn har et godt fritidstilbud

Det er betydelig ulikhet mellom hvor mye ulike ungdomsgrupper deltar i organiserte fritidsaktiviteter som idrett, korps og speider. Foreldrenes økonomiske og sosiale bakgrunn er en del av forklaringen.

Skjermbilde NRK Dagsrevyen 20191001
11. feb. 2021

Vindkraft, rein og urfolk

02. feb. 2021

Forskning forklart på under fem minutter