Virtuell blotningsgeologi (VOG)

Virtual Outcrop Geology-gruppen er et samarbeid mellom NORCE, Bergen, Norge og Universitetet i Aberdeen, Storbritannia. Gruppen ble etablert i 2004 og fokuserer på studiet av geologiske blotninger for å belyse utfordringer knyttet til reservoarer, og som spesialiserer seg på å innhente data om blotninger ved hjelp av nye teknikker for innhenting, slik som laserskanning (laboratorium, terrestrisk og helikopterbasert), fotogrammetri (på tvers av skalaer: laboratorium, bakke, droner og båter). Det fokuseres også på nye måter å behandle, visualisere og hente ut informasjon for å fullt ut kunne utnytte disse metodene i forskning og industri. Vi jobber også med hyperspektral avbildning for å utfylle de geometriske modellene med materiell kartlegging. Disse metodene blir stadig mer relevante for andre disipliner, og gruppen har jobbet med prosjekter innen geovitenskap og energiforskning, gruvedrift, materialgjenvinning og kulturarv.

VOG-gruppen har vært ledende innen digitale blotninger i over ti år, en pionér for store deler av utviklingen innen datainnhenting, behandling og distribusjon. For å lette tolkningen, visualiseringen og kommunikasjonen til fotorealistiske 3D-modeller utvikler gruppen LIME-programvaren. Gruppen består av tverrfaglige eksperter innen geologi, geomatikk og informatikk. I september 2016 innkaller VOG-gruppen til den andre virtuelle konferansen innen geovitenskap (VGC2016) i Bergen (virtualoutcrop.com/vgc2016).