Vindmåling ved bruk av LIDAR

Sist oppdatert: 7. okt. 2020

LIDAR (LIght Detection And Range) er en fjernmålingsmetode der vindens hastighet måles ved hjelp av en infrarød laser. En slik fjernmåling gjør det mulig å kartlegge vindfeltet og vindens egenskaper over et stort område som ellers ville vært utilgjengelig for målinger.

NORCE har erfaring med planlegging og gjennomføring av nasjonale og internasjonale målekampanjer, både onshore og offshore. Vi har utført den internasjonale vindmålekampanjen OBLEX-F1 ved den tyske forskningsplattformen FINO1 i Nordsjøen og den nasjonale COTUR målekampanjen ved Obrestad Fyr i Jæren. Vi utfører også post-prosessering og vitenskapelig analyse av måledataene.

Skannende lidar installert på den tyske forskningsstasjonen FINO1 i Nordsjøen i forbindelse med den internasjonale NORCOWE OBLEX-F1 vindmålekampanjen. Foto: Benny Svardal/NORCE.

Havvind

Havvind er en av de raskest voksende fornybare energikildene i Europa. NORCE sin samlede kompetanse dekker viktige forskningsområder som trengs dersom vi skal lykkes med å utvikle havvind til en sosialt akseptert, kostnadseffektiv og miljøvennlig energikilde for fremtiden.

Les om hvordan NORCE jobber med havvind

Prosjekter

Aktuelt