Villaks og sjøaure

Sist oppdatert: 28. nov. 2019

Feltstudier av egg, yngel, parr, smolt, gytefisk. Påvirkninger og tiltak i forhold til effekter fra vassdragsregulering, fysiske inngrep og havbruk (lakselus og rømt fisk).

Aktuelt