Videreutdanninger

Sist oppdatert: 27. jun. 2019

Videreutdanning i familieterapi, kognitiv atferdsterapi og barnevernfaglig veiledning er eksempler på videreutdanninger som gir fagpersoner økt kunnskap og kompetanse innenfor sitt felt.

Se også Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.

Aktuelt