Varmetransport og varmelagring

Sist oppdatert: 27. feb. 2020

Grunnleggende kunnskap om varme og varmemekanismer er viktig i utvikling av framtidens energisystemer og infrastruktur. Termisk energilagring antas å bli en viktig komponent i framtidens energisystem for å redusere energi og effektforbruk. Innen geotermisk energi vil kompetanse om varmetransport være sentral for å kartlegge det geotermiske potensialet samt å optimalisere geotermiske systemer og kapasitet på geotermiske energilager.

NORCE fiberoptiske kompetanse anvendes i overvåkning av geotermiske anlegg med kontinuerlige fiberoptisk temperature målinger. Disse dataene gir unik informasjon om konduktiv og konvektiv varmetransport og mekanismer ved geotermisk utnyttelse.

Aktuelt