Varmeoverføring

Sist oppdatert: 27. feb. 2020

Vi gjør alle slags beregninger av varmeoverføring med analytiske metoder, endelige element metoder (FEM) og CFD-metoder. Både varmevekslere samt problemer med gass/faststoff/væskeoverføring kan løses. Dette omfatter både konduktiv, konvektiv og radiativ varmeoverføring.