Vaksine

Sist oppdatert: 28. nov. 2019

Vi bidrar til utvikling av peptid-baserte vaksinekandidater mot enterotoksigene E. coli (ETEC).