Utdanning

Sist oppdatert: 22. okt. 2019

Innen forskningsfeltet utdanning har vi prosjekter som spenner fra analyser av ledelse, organisering og styring til analyser av innsatsen mot drop-out.

VI FORSKER PÅ TEMA SOM:

Se også Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.

Aktuelt