Usikkerhetsanalyser av fiskale målesystem og målesystem for klimautslipp

Sist oppdatert: 27. feb. 2020

NORCE tilbyr tredjeparts usikkerhetsanalyser av fiskale målesystem og målesystem for klimautslipp. Vi baserer usikkerhetsanalysene på en dyp innsikt i instrumentering og måleteknologier.

Usikkerhetsanalysene kan inkludere vurderinger knyttet til:

Aktuelt