Undervisning

Sist oppdatert: 27. jun. 2019

For å gjøre ny kunnskap tilgjengelig for dem som skal anvende den i sitt arbeid, trengs det utdanninger, kurs og seminarer, intervensjoner og veiledere som er pedagogisk tilrettelagt. Målgruppene kan for eksempel være primære helse- og sosialtjenester, skoler og barnehager, spesialisttjenester eller legevaktsentralene.

Se også Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.

Prosjekter

Aktuelt