Undersjøisk CO2-lagring

Ved NORCE studerer vi lagringssikkerhet for det injiserte karbondioksidet. Innsatsområder er simuleringsmodeller for strømning i reservoaret, vurdering av takbergartens bestandighet, usikkerhetsvurdering og overvåkningsmetoder.