Tingenes internett

Sist oppdatert: 5. des. 2019

Tingenes internett (IoT) er nettverk som gjør det mulig for enheter å utveksle data med andre enheter og systemer over internett. Maskin-til-maskin (M2M) kommunikasjon er ikke noe nytt, men smarte og rimelige sensorer og bedre kommunikasjonsløsninger i kombinasjon med skybaserte plattformer og kunstig intelligens, har gitt en kraftig vekst for IoT-anvendelser.

NORCE arbeider hovedsakelig med industriell IoT, spesielt i tilknytning til instrumentering og smarte sensorer med intern signalbehandling og samhandling med skyteknologi for avansert dataanalyse, visualisering og automasjon. Typiske anvendelser for industriell IoT er smart produksjon (Industri 4.0), automatisk prosesskontroll, preventivt og prediktivt vedlikehold, smart transport og logistikk, smarte byer og energisystemer.

NORCE har kompetanse innen mange IoT-relaterte fagområder, og er involvert i mange prosjekter hvor IoT er en viktig del av systemdesign og innovasjon.