Termodynamikk

Sist oppdatert: 5. des. 2019

Termodynamikk er den delen av fysikken som tar for seg sammenhengene mellom energi, varme og arbeid. Dette kan f.eks. brukes til å finne sammenhenger mellom trykk, temperatur og volum av en gass, til å finne hvilke reaksjoner og faseoverganger som skjer spontant og ikke, til å beregne hvor mye energi som kreves for å varme opp en tilsats til en kjemisk prosess, eller til å finne ut hva som skjer når en kjøler ned en blanding av flere flytende metaller. Siden dette er et så generelt sett av verktøy, er det noe NORCE anvender i mange ulike prosjekter, f.eks. innen metallurgisk industri og innen gasstransport.