Strømningsmodellering (CFD)

Sist oppdatert: 27. feb. 2020

NORCE har mer enn 30 års erfaring med å bruke strømningsmodellering (CFD) for å analysere og løse problemer som involverer væskestrøm, varmetransport og tilhørende problemer.

Et viktig område er analyse av problemstillinger hvor strømning av væsker og gasser spiller en rolle. I tillegg til masseflyt omfatter metodikken koblet masse- og varmeflyt, diffusjon, spredning og kjemiske reaksjoner mellom species til stede.

Et annet viktig område er bruken av CFD som et virtuelt strømningslaboratorium for analyse av målestasjoner og strømningsinstrumenter. Det er utført flere studier som spenner fra fakkelgassmålere til komplekse målestasjoner for eksportgass og separatortanker, f.eks. med fokus på strømningsprofiler i installasjonsposisjonen til ultralyd strømningsmålere (USM), strømning med høy viskositets og funksjonsfeil i flow conditioners. NORCE har erfaring med både enfase- og flerfase strømning.

Prosjekter