Storskaladynamikk i hav og atmosfære

For å forstå variasjoner i klimaet på regional og global skala må vi forstå havstrømmene og de store vindmønstrene i verden. Vi i NORCE forsker på storskaladynamikken i havet og atmosfæren ved å kombinere kunnskap fra flere disipliner. Vi benytter velfundamenterte teorier sammen med rekonstruksjoner av fortidsklima (paleoklima), observasjoner i dag og numeriske modeller til å forstå hvordan dynamikken fra tropene til polene.