Sosial ulikhet

Sist oppdatert: 1. jul. 2019

Selv om vi i Norge har en generelt høy levestandard, er det likevel store forskjeller på de med høyest og lavest sosioøkonomisk status også i Norge. Denne forskjellen kan ha betydning for familiers helse og for tilgangen til helsetjenester.

Se også Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.

Prosjekter

Aktuelt