Smarte sensorer

Sist oppdatert: 27. feb. 2020

Samhandling mellom maskiner er avgjørende i det digitale skiftet, og smarte maskiner er avhengig av smarte sensorer for å kunne observere tilstander og omgivelser. Miniatyrisering og økt prosessorkraft gjør at små og billige sensorer kan utføre krevende signalbehandling, og samhandle med andre sensorer og datakilder for å gi en god beskrivelse av hva de observerer. Sensorer i nettverk (sensor fusion) forbedrer både datakvaliteten og påliteligheten, og åpner for distribuerte målesystemer og maskinlæring

Trådløse sensorer er enklere å ettermontere i eksisterende produksjonsanlegg, og i områder som mangler infrastruktur. Installasjonskostnadene blir derfor mye lavere enn for tradisjonelle målemetoder. Effektiv signalbehandling og dataoverføring gir batterilevetid på flere år, og adaptive målealgoritmer kan sikre høy ytelse ved behov og likevel sørge før lavt gjennomsnittlig effektforbruk.

Prosjekter

Aktuelt