Smart spesialisering

Sist oppdatert: 31. jan. 2020

NORCE er involvert i flere prosjekter på smart spesialisering i Norge, f eks i Troms og Finnmark og i Rogaland. Målet med prosessene er en innovasjonsstrategi som skal definere de viktigste satsingene og hva som må gjøres for å tilrettelegge for mer verdiskaping, sysselsetting og innovasjon.

Smart spesialisering handler om at myndigheter, næringsliv, innbyggere og forskere spiller på lag for å sikre en konkurransedyktig nærings-, innovasjons- og utdanningspolitikk, basert på regionens unike fortrinn. Det skapes et felles grunnlag og forståelse for områdene der en region har gode forutsetninger for å lykkes, med utgangspunkt i hvilken næringsstruktur og kompetanse som allerede finnes i regionen.

For å avdekke næringer hvor regionen vil ha større sannsynlighet for å utvikle et konkurransefortrinn, har metoden som brukes i smart spesialisering en sentral rolle. Verktøyet anbefales av både EU, OECD og den norske regjeringen.

Smart spesialisering i Arktis

I forbindelse med konferansen Arctic Frontiers i januar 2020, inviterte European Commissions's Joint Research Centre og NORCE til et sidearrangement med tittelen Smart specialisation in the Arctic - experiences and next steps. Arrangementet hadde 45 deltakere. Her finner du programmet:

Smart specialisation (S3) concept developed for higher impact of the research and innovation investments of EU countries has found very relevant applications in European Arctic regions. The European Arctic Region presents a unique social, economic, and environmental setting in Europe with a distinct challenge posed by long geographical distances between sparsely-populated communities and opportunities for sustainable economic activities. Having this context, smart specialisation provides opportunities for new developments, diversification and potential new investments, addressing Arctic challenges.

The aim of the session is to bring European Arctic regions together for sharing their approaches and developments of smart specialisation. Arctic regions working on similar and interconnected priorities such as e.g. digitalisation, circular economy, sustainable utilisation of natural resources, experience industries and other will have opportunity to explore and connect smart specialisation knowledge nodes for cross-regional networking in search for joint investment solutions. The session will propose a discussion on strengthening emerging and already established joint S3 initiatives towards a sustainable, innovative Arctic Region.

Program

Moderator: Inger Midtkandal, Science and Technology Counsellor, Research Council of Norway

Welcome and opening – Elisabeth Maråk Støle, CEO, NORCE

Smart specialisation as EU contribution to the ArcticAlessandro Rainoldi, Head of the Territorial Development Unit, Joint Research Centre, European Commission

Overview of implementing smart specialisation in European Arctic and lessons learnedJukka Teräs, Senior Researcher, NORCE

Connecting smart specialisation and Digital Hubs in the ArcticJens Sörvik, Region Skåne

Experiences of Arctic regions in implementing smart specialisation:

Discussion on the potential of the Arctic regions to advance joint S3 initiatives.

Prosjekter

Aktuelt