Smart spesialisering

Sist oppdatert: 10. des. 2019

NORCE er involvert i flere prosjekter på smart spesialisering i Norge, f eks i Troms og Finnmark og i Rogaland. Målet med prosessene er en innovasjonsstrategi som skal definere de viktigste satsingene og hva som må gjøres for å tilrettelegge for mer verdiskaping, sysselsetting og innovasjon.

Smart spesialisering handler om at myndigheter, næringsliv, innbyggere og forskere spiller på lag for å sikre en konkurransedyktig nærings-, innovasjons- og utdanningspolitikk, basert på regionens unike fortrinn. Det skapes et felles grunnlag og forståelse for områdene der en region har gode forutsetninger for å lykkes, med utgangspunkt i hvilken næringsstruktur og kompetanse som allerede finnes i regionen.

For å avdekke næringer hvor regionen vil ha større sannsynlighet for å utvikle et konkurransefortrinn, har metoden som brukes i smart spesialisering en sentral rolle. Verktøyet anbefales av både EU, OECD og den norske regjeringen.

Prosjekter

Aktuelt