Skole og barnehage

Sist oppdatert: 27. jun. 2019

Barn og unge tilbringer mye av tiden sin i skole og barnehage, og disse arenaene er derfor viktige innsatsområder for forebygging, antimobbearbeid og tverrfaglig innsats til beste for barn og unge.

Se også Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.

Prosjekter

Aktuelt