Sensorteknologi

Sist oppdatert: 5. des. 2019

NORCE utvikler sensorer for en rekke ulike anvendelser, både til industri og forskning. Det fokuseres spesielt på tett integrerte laveffekt sensorer for batteridrift og trådløs kommunikasjon. Både MEMS sensorteknologier som 9DOF IMU’er og egenutviklede elektromagnetiske og optiske sensorelementer integreres sammen med kommunikasjonsløsninger.

NORCE utvikler sensorer med bl.a. lav-effekt blåtann (BLE) for lokale nettverk og NB-IoT/LTE-M for mobilnettet. NORCE har gjennom utvikling av sensorer for forskning og industri gjennom flere tiår opparbeidet erfaring med de nyeste sensor- og kommunikasjonsteknologiene. Vi kan derfor tilby konkurransedyktige løsninger for våre kunder.

Aktuelt