Sensorteknologi

Sist oppdatert: 27. feb. 2020

NORCE utvikler sensorer for en rekke ulike anvendelser, både til industri og forskning. Et viktig fokusområde er tett integrerte laveffekt-sensorer for batteridrift og trådløs kommunikasjon.

Anvendte sensorteknologier spenner fra MEMS-sensorteknologier som 9DOF IMU’er til egenutviklede elektromagnetiske, akustiske og optiske sensorelementer. Trådløse kommunikasjonsløsninger inkluderer bl.a. lav-effekt blåtann (BLE) for lokale nettverk og NB-IoT/LTE-M for mobilnettet. NORCE har gjennom utvikling av sensorer for forskning og industri gjennom flere tiår opparbeidet erfaring med de nyeste sensor- og kommunikasjonsteknologiene. Vi kan derfor tilby konkurransedyktige løsninger for våre partnere.

Aktuelt