Selvmordsforebygging

Sist oppdatert: 27. jun. 2019

I de fleste tilfeller er selvmord og selvmordsforsøk resultatet av en rekke uheldige faktorer, der psykiske lidelser er en vesentlig, men ikke en tilstrekkelig forklaring og det gjelder spesielt for unge mennesker. Skal vi lykkes med å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk er forebygging, tilgjengelige og trygge tjenester viktige skritt på veien. Tidlig oppdagelse av selvmordstanker og eventuelt selvmordsplaner er viktig da dette kan ramme hvem som helst som opplever livskriser.

Se også Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.

Aktuelt