Satellittfjernmåling

Sist oppdatert: 21. feb. 2020

Hovedfokuset er prosessering og anvendelser av syntetisk aperture radar (SAR), men også optiske satellittdata blir brukt til vegetasjonskartlegging og forskning på klimaendringer. NORCE er et ledende institutt innen utvikling av prototype operative SAR overvåkingssystemer for endrings og skreddeteksjon, flom, hav, havis, regnskog, snødekke og geohazard overvåking.

Resultatene våre har gjort NORCE attraktiv som partner i internasjonale EU- og ESA-prosjekter. I 2001 ble NORCE (daværende Norut) utnevnt til ESA Expert Support Laboratory for Envisat satellitten og er i dag en partner partner i Sentinel-1 Mission Performance Center - Expert Support Laboratory programmet.

I løpet av det siste tiåret har vi utviklet en omfattende programvarepakke for SAR prosessering, kalt GSAR, som nå utgjør ryggraden i det operative InSAR geohazard overvåkings- systemet i Norge (www.insar.ngu.no).

Prosjekter

Aktuelt