Sårbare befolkningsgrupper

Sist oppdatert: 27. jun. 2019

Ulikhet i helse kan henge sammen med marginalisering og utenforskap. Sårbare pasientgrupper er særlig utsatt. Derfor er kunnskap om slike tema viktig for klinisk allmennpraksis, der det bør fokuseres spesielt på barn som pårørende, seksuell orientering og helse, kvinnehelse, depresjon, medisinsk uforklarte plager og symptomer samt livets slutt i sykehjem.

Se også Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.

Aktuelt