Samtidshistorie

Innen forskningsfeltet Samtidshistorie har vi prosjekter som spenner fra den norske sentraladministrasjonens historie til utviklingen av vann- og avløpsvesenet i Bergen.

VI FORSKER PÅ TEMA SOM: