Samfunnssikkerhet og kriseberedskap

Sist oppdatert: 27. feb. 2020

Samfunnssikkerhet og kriseberedskap er et tverrgående satsningsområde for NORCE som berører alle de seks forskningsområdene Helse, Klima, Miljø, Samfunn, Energi og Teknologi.

I teknolgiavdelingen har vi utviklet beslutningsstøttesystem som brukes blant annet av Hovedredningssentralen, Radio Medico, Kystverket og Avinor.

Vi har også utviklet analyseverktøy for seismiske hendelser som brukes på den nord-europeiske platen.

Aktuelt