Rus og rehabilitering

Sist oppdatert: 1. jul. 2019

Bruk av alkohol og illegale rusmidler har sammenheng både med karakterer og skolefravær, også når ungdommene ikke har samtidige psykiske problemer. Ulike typer vansker hos barn kan gi økt eller redusert fare for rusmisbruk senere i livet. Foreldres bruk av rus kan også påvirke barn i familien.

Se også Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.

Aktuelt