Rørtransport (enfase og flerfase)

Sist oppdatert: 27. feb. 2020

Vi utvikler og bruker strømningsmodeller for enfase og flerfase rør transport. Beregninger inkluderer alle aspekter av flow assurance, inkludert voks og hydratdannelse og transiente simuleringer som linepacking og trykkavlastninger.