Reservoarsimulering

I reservoarsimulering arbeides det med metoder for økt pålitelighet i
simuleringsresultatene. Innsatsområder er diskretisering i komplekse
geologiske formasjoner, metoder for vertikal likevekt og usikkerhetskvantifisering.