Reservoarovervåking

NORCE arbeider med utvikling og testing av metoder for reservoarovervåkning, bruk av 4D-seismikkdata og 4D-seismikkdata i kombinasjon med andre geofysiske data (elektromagnetisk og gravitasjon). Fokuset har vært på å identifisere væskefronter ved å bruke satte nivårepresentasjoner og estimering av flere nivåer, og mer nylig også på ensemble-baserte metoder, slik som ensemble-Kalman-filteret, som forenkler kvantifisering ved usikkerhet