Reservoarkarakterisering

NORCE arbeider med utvikling og testing av metodikk for reservoarkarakterisering gjennom automatisert logg-matching, ved hjelp av tilgjengelige dynamiske og statiske data. Det siste tiåret har fokuset vært på ensemble-baserte metoder, slik som ensemble-Kalman-filteret, som forenkler kvantifisering ved usikkerhet.