Reguleringsteknikk

Sist oppdatert: 5. des. 2019

NORCE har lang erfaring innen både teoretisk og praktisk reguleringsteknikk, modellering av systemer og prosesser for reguleringsøyemed og simuleringer for optimalisering av prosess i tidlig designfase. Vår kompetanse spenner seg fra enkel lineær regulering og tilstandsestimering til ulineær regulator- og tilstandsestimatordesign, både for kontinuerlige, diskrete og hybride systemer, hvor man bla. utnytter modellkunnskap både for rask, presis og robust regulering og for dynamisk modellbasert prediksjon.

NORCE har erfaring med modellering og regulering av en rekke applikasjoner innen kjemisk- og metallurgisk prosessindustri, dynamiske systemer som båter, fly, multirotor, satellitter og svermer. For maritime industri er oppgavene typisk kompensering av hiv-, pitch- og/eller roll-bevegelser og kan også inkludere bølgeestimater for forbedret oppførsel. Sailbuoy, Greenfish og CryoWing er eksempler på prosjekter innen navigering og styring av ubemannede fartøy.