Reguleringsteknikk

Sist oppdatert: 27. feb. 2020

NORCE har lang erfaring innen både teoretisk og praktisk reguleringsteknikk, modellering av systemer og prosesser for reguleringsøyemed og simuleringer for optimalisering av prosess i tidlig designfase. Vår kompetanse spenner fra enkel lineær regulering og tilstandsestimering til ulineær regulator- og tilstandsestimatordesign, både for kontinuerlige, diskret og hybride systemer. Her utnytter man bl.a. modellkunnskap både for rask, presis og robust regulering og for dynamisk modellbasert prediksjon.

NORCE har erfaring med modellering og regulering av en rekke applikasjoner innen kjemisk- og metallurgisk prosessindustri og dynamiske systemer som båter, fly, multirotor, satellitter og svermer. For maritim industri er oppgavene typisk kompensering av hiv-, pitch- og/eller roll-bevegelser og kan også inkludere bølgeestimater for forbedret oppførsel. Sailbuoy, Greenfish og CryoWing er eksempler på prosjekter innen navigering og styring av ubemannede fartøy.

Kontaktperson