Regional klimadynamikkKlimatiske effekter av stor interesse for både vitenskap og samfunnet som helhet oppstår ofte innenfor områder fra noen få til titalls kilometers utbredelse og med varighet fra noen timer til tiår. Effekten av slike lokale og regionale prosesser for vær og klimadynamikk og vekselvirkninger mellom storskala og slike småskala prosesser, er forskningsspørsmål NORCE aktivt forsker på for å øke vår kunnskap om nåtidens og framtidens klima.