PVT beregninger

Sist oppdatert: 25. feb. 2020

For å beregne forholdet mellom de tre fluidegenskaper trykk (P), temperatur (T) og volum (V), såkalte PVT-beregninger, brukes tilstandsligninger. Andre korrelasjoner brukes til å bestemme transportegenskaper som viskositet og varmekapasitet.

NORCE har mye erfaring med å bruke korrelasjoner for å beregne fluidegenskaper. Dette er tilfellet for en rekke fluider og gasser, inkludert flerfaseblandinger. Beregning av fasediagrammer, boblepunktkurver og flash beregninger er på menyen.

Vi kan også kode korrelasjonene for å gjennomføre skreddersydde beregninger.

Vi kan hjelpe deg med å gjennomføre målinger av PVT og andre fluidegenskaper.