Syntese av lyd

Sist oppdatert: 5. des. 2019

Syntese av lyd blir brukt til å ekstrahere essensielle karakteristika hos emitterte/ reflekterte lydfelt og støy. Viktige metoder er fysisk modellering, additiv syntese, subtraktiv syntese, granulær syntese og ikke-lineær/ global syntese.