Syntese av lyd

Sist oppdatert: 27. feb. 2020

Syntese av lyd blir brukt til å ekstrahere essensielle karakteristika hos emitterte/ reflekterte lydfelt og støy. Viktige metoder er fysisk modellering, additiv syntese, subtraktiv syntese, granulær syntese og ikke-lineær/global syntese.