Prosessimulering

Sist oppdatert: 25. feb. 2020

Ofte består industrielle prosesser av flere prosesstrinn, med muligheter for forgreninger, tilbakeføringsloop, mellomlagre og blanding for å redusere variasjoner. NORCE modellerer slike flertrinns prosesser ved hjelp av stokastiske modeller med tanke på å estimere/optimalisere produksjonskapasitet og kvalitetsvariasjon. Masse- og energibalanser er ofte sentrale spørsmål i slike analyser.

Aktuelt