Profesjoner, kunnskap og politikk

Innen forskningsfeltet Profesjoner, kunnskap og politikk har vi prosjekter om ekspertise og politikk, kompetanseutforming og profesjonell arbeidsdeling og relasjoner mellom brukere og profesjonelle tjenesteytere.

VI FORSKER PÅ TEMA SOM:

Se også Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.