Primærhelsetjeneste

Primærhelsetjenesten refererer til summen av helsetjenester som leveres til befolkningen i alle lokalsamfunn. Primærhelsetjenesten har et større fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid i forhold til spesialisthelsetjenesten. Fastleger, legevaktleger og helsesykepleiere, fysioterapeuter er eksempler på funksjoner i primærhelsetjenesten.

Se også Regionalt kunnskapssenter for barn og unge og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Prosjekter