Petroleum Mikrobiologi

NORCE jobber med å isolere og karakterisere mikroorganismer fra oljereservoarer og andre ekstreme miljø. Vi benytter klassiske dyrkingsteknikker og molekylærbiologiske metoder for å studere mikrobielle samfunn. Vi bygger modellsystemer av oljereservoar og oljeinstallasjoner hvor vi studerer mikrobielle prosesser knyttet til økt oljeutvinning (MEOR), reservoarforsuring, nitratbehandling og mikrobiell korrosjon (MIC) - i tillegg til andre petroleumsrelaterte prosesser som påvirkes av mikroorganismer