Omikk

Sist oppdatert: 2. jul. 2019

Utvikling av "verktøykasse" basert på "-omics" til bruk i miljøforskningen, for forståelse av økosystemers struktur og funksjon og for oppdagelse av nye biomolekyler