Proteomikk

Sist oppdatert: 28. nov. 2019

Utvikling av "verktøykasse" basert på "-omics" til bruk i miljøforskningen, for forståelse av økosystemers struktur og funksjon og for oppdagelse av nye biomolekyler. Identifisering av peptider, inkludert bioaktive peptider.