Multivariat analyse

Sist oppdatert: 25. feb. 2020

Multivariat analyse er bruk av statistiske metoder til å analysere mer enn to variabler samtidig. Det er en samling metoder som brukes når det gjøres flere målinger på hvert sample. Eksempler er lysabsorbsjon ved forskjellige bølgelengder, piksler i et bilde, temperatur og kjemisk sammensetning av et sample, eller temperatur, trykk og strømning i en kjemisk prosess ved et gitt tidspunkt. En ser da etter (noen få) latente variabler eller tilstander, som er en kombinasjon av de ofte flere hundre målingene som er gjort.

NORCE har lang erfaring fra slik analyse, anvendt både for klassifisering og prediksjon. Vi har også utviklet programvare av typen interaktiv visuell analyse (IVA) som forenkler analysen.

Aktuelt