Multivariat analyse

Sist oppdatert: 5. des. 2019

Multivariat analyse er bruk av statistiske metoder til å analyser mer enn to variabler samtidig. Det er en samling av metoder som brukes når det gjøres flere målinger på hvert utvalg. Eksempler er lysabsorpsjon ved forskjellige bølgelengder, piksler i et bilde, temperatur og kjemisk sammensetning av et utvalg, eller temperatur, trykk og strømning i en kjemisk prosess ved et gitt tidspunkt. En ser da etter (noen få) latente variabler eller tilstander, som er en kombinasjon av de ofte flere hundre målingene som er gjort. NORCE har lang erfaring fra slik analyse, anvendt både for klassifisering og prediksjon.