Multifysikk

Sist oppdatert: 25. feb. 2020

Multifysikk refererer til databaserte simuleringer som involverer koblede fysiske fenomen eller multiple fysiske modeller.

NORCE har lang erfaring med bruk av elementmetoden (FEM) for å takle problemer som krever en multifysikk tilnærming, både innenfor forskning og industrielle prosjekter. Applikasjonsområder inkluderer f.eks. simuleringer for prosess-industrien, elektromagnetisk og akustisk sensor design og simulering av kabler.