Mønstergjenkjenning

Sist oppdatert: 5. des. 2019

Mønstergjenkjenning dreier seg om gjenkjenning av mønstre ved bruk av maskinlæring. Mønstergjenkjenning kan defineres som klassifisering av databasert opparbeidet kunnskap om mønsteret man ønsker å kjenne igjen («supervised learning»).