Molekylærdynamikk

Sist oppdatert: 25. feb. 2020

Molekylærdynamikk er en familie av numeriske teknikker som benyttes ved studier av mekanismer og effekter på atomært nivå. Aktuelle anvendelsesområder er overflatekjemi og metallurgiske prosesser.

Kontaktperson