Molekylær økologi

Forstå struktur, dynamikk og interaksjoner i det marin, mikrobielle næringsnettet vha av molekylære verktøy

Prosjekter