Miljøutslipp til vann

Sist oppdatert: 25. feb. 2020

NORCE har kompetanse knyttet til klimautslipp til vann. Vi tilbyr tredjeparts usikkerhetsvurdering og anbefalinger for pålitelige og kostnadseffektive målesystemer for klimautslipp til vann.

NORCE har hjulpet flere industrielle oppdragsgivere med å estimere usikkerheten i innhold av dispergert olje, oppløste komponenter og radioaktivitet i utslipp til vann ved flere installasjoner og utløpspunkter offshore. Vi evaluerer også målefilosofien og gir normative råd.

NORCE har også kompetanse i bruk av CTour-teknologi som benyttes til å rense produsert vann.

Aktuelt